Следните “Условия за Ползване” съставляват базата за вашата връзка с PodariBuket.bg. Моля, прочетете ги внимателно, тъй като те излагат съответните ни права и задължения. Достъпът до уеб-страницата се контролира стриктно и PodariBuket.bg си запазва правото периодично да заменя, променя, замества, както и да прекратява или премахва без известие всяка информация или услуга.

Всяка услуга, закупена от вас чрез настоящата уеб-страница зависи от това дали ще приемете настоящите “Условия за Ползване”. Условията съставляват нерезделна част от нашата уеб-страница и не могат да бъдат отделени от общите условия на договаряне. Когато посещавате, използвате или правите заявка от уеб-страницата, вие изрично приемате и се съгласявате да се обвържете чрез Условията и действащите закони и законови разпоредби.

В случай, че не сте съгласни да се задължите според Условията, не пристъпвайте към закупуване.

1. ПРОМЯНА НА СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА

PodariBuket.bg имат правото да подобряват или променят информацията, елементите, данните, услугите и други материали в уеб-страницата, както и да прекратят уеб-страницата по всяко време без известяване.

PodariBuket.bg също имат правото да променят Условията по всяко време и подобна промяна ще влиза в сила незабавно при изпращане на променените Условия в уеб-страницата. Съответно, ако продължите да използвате или да имате достъп до тази уеб-страница ще считаме, че сте посочили вашето съгласие с променените Условия.

PodariBuket.bg имат право да прекъснат достъпа до уеб-страницата поради работи свързани с поддръжка, съображения за сигурност на мрежата или форсмажорни обстоятелства (както е заложено в раздел 6), без задължение да ви обезщетят или компенсират за периода, през който нямате достъп.

2. КАК ДА ЗАКУПИТЕ ПРОДУКТ

Изберете продукти от страницата и ги добавете в кошницата. Регистрирайте се (или се логнете със потребителското си име и парола ако сте стар клиент), можете да използвате и функцията "Плащане без регистрация". Въведете всички данни за контакт и ги проверете, за да се уверите, че всички данни са верни.

След успешно заплащане на продуктите, PodariBuket.bg ще потвърди вашата покупка чрез изпращане на потвърждение чрез електронна поща.

3. ВЪЗРАСТ И ОТГОВОРНОСТ

Вие гарантирате, че сте на възраст над 18 години и имате законно право да използвате сайта и да сключите законно обвързващ договор.

Вие гарантирате, че цялата ваша предоставена лична инормация по време на резервациите за настаняване е вярна и че приемате финансовата отговорност за всички сделки извършени с вашето име или по вашата сметка.

PodariBuket.bg не носи отговорност ако:

– поръчката е отказана от получателя

– на указания адрес няма никой, който да приеме пратката

– ако сте въвели грешни дата или данни за доставката

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА И ДОСТАВКА

Плащанията се извършват чрез дебитна или кредитна карта през системата PayPal.com, чрез Банков превод или Наложен платеж (когато последният е възможен).

Доставката се извършва от куриетите на PodariBuket.bg на съответната дата, за която е заявен продукта. Цената на доставката се начислява автоматично и е видима преди приклюването на поръчката.


PodariBuket.bg предлага продукти в секцията "Доставка днес" с възможност за доставка в същия ден

Поръчки се приемат и обработват всеки ден от 10:00 до 17:00 часа. Поръчка влязла в системата след 17:00 часа се обработва на следващия ден.

Всички поръчки приети в събота си обработват до 12:00 и се изпращат на следващия ден, а тези направени в неделя се обработват в понеделник и изпращат на следващия ден.

Доставката се извършва в същия ден след потвърждение на поръчката.Всички продукти, които не са представени в секцията "Доставка днес" ще бъдат изпълнени най-рано на следващия работен ден, освен ако потребителят не е задал бъдеща дата за изпълнение. Доставката се извършва на следващия ден след потвърждаване на поръчката или в зависимост от посочената от клиента дата и час.

Podaribuket.bg запазва правото си да отказва за изпълнение поръчки на артикули, които не се предлагат с опцията "Доставка днес". Сумата заплатена за услугата ще бъде възстановена в срок до 10 работни дни от датата на отказа.5. ПРОМЯНА ИЛИ АНУЛИРАНЕ

Вие можете да промените или анулирате поръчката до 24 часа преди датата на доставка. Промени водещи до нарастване на цената се начисляват и стават незабавно дължими.

В случай, че анулирате поръчка, ще ви начислят такса за анулиране в размер на 10%. PodariBuket.bg ще ви възстанови сумата платена по договора минус евентуалните такси за анулиране.

Вашето писмо за анулиране трябва да бъде изпратено в писмена форма или на email: contact@podaribuket.bg, с описание на номер на поръчка. PodariBuket.bg ще изпратят потвърждение за получаването и ще ви информират за всички такси. Анулирането влиза в сила само при получаване на писмото за анулиране от PodariBuket.bg, а не в момента на неговото изпращане от Ваша страна. Вие носите отговорността за получаване на потвърждение за анулирането от PodariBuket.bg.

Възстановяване (пълно или частично) на стойността на плащането е допустимо единствено с кредитна операция по картата на картодържателя, с която е извършено плащането. Възстановяването се извършва в срок от 30 дни

6. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА /НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА/

PodariBuket.bg не носи отговорност за евентуални загуби или щети понесени от вас по вина на куриерите на услугата дължащи се на събитие/я, в случай че подобна неизправност е причинена от форсмажорни обстоятелства. Като пример форсмажорни обстоятелства включват без ограничения война, революция, терористичен акт, затваряне на границите, епидемия, природна катастрофа или други причини, които имат сериозно въздействие и за двете страни и конкретно върху мястото, където е разположен доставчика на услугата, както и държавата по произход на PodariBuket.bg и други непредвидими причини извън конторола на PodariBuket.bg.

7. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Прилагането и тълкуването на настоящите “Условия за Ползване” ще се ръководят от действащото в момента законодателство на България. В случай на евентуално различие, евентуално произтичащо от тълкуването или изпълнението на настоящите срокове и условия, страните при изричен отказ от всички останали компетентни съдилища, които могат да бъдат използвани, ако има такива, ще се придържат към юрисдикцията и компетентността на съдилищата в България.

Настоящата уеб-страница се управлява от ................ , законно учредена българска фирма IBAN : .................. ЕИК : .....................

*PodariBuket.bg съблюдава високи етични стандарти и осигурява пълна конфиденциалност и защита на Вашата лична информация. Гарантираме Ви, че при никакви условия няма да предоставяме Ваши лични данни на трети страни.